Vítejte na stránkách obce Obec Sedliště, chcete si nastavit zobrazení:

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

zákon č. 128/2000 Sb. O obcích

zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012

zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích

zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích

zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon

zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech

zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů

zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

aktualizováno: 23. 10. 2020 19:52,

Novinky z úřad

O naší obci

aktualizace stránky: 27. 12. 2020

Základní informace:

Obec leží v Královéhradeckém kraji.
Průměrná nadmořská výška: 240 m. n. m.
Rozloha obce: 160 ha
Počet obyvatel: 102

Nový obecní web

aktualizace článku: 15. 11. 2020

  • OI Developer
  • 94

Nová webová stránka obce cílí na Vás, na občany. Co nového Vám přináší, jaké jsou její hlavní výhody? To se dozvíte v tomto článku.

Historie obce

aktualizace stránky: 15. 11. 2020

Původ názvu obce

Název obce: Podle podstatného jména „sedliště“, které znamenalo místo, kde se někdo usadil. Název ovšem většina lidí odvozuje od kopcovitého terénu, kde si půda „sedá“.

Úřad

aktualizace stránky: 1. 9. 2020

Obecní úřad Naší Obce

Výměra obce: 210 ha

Úřední hodiny: pondělí a středa 19.00-20.00 hodin