Vítejte na stránkách obce Obec Sedliště, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhledávání

-- vyplňte jako admin --

Nalezeno: 21 výsledků

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Návrh uplatňování zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 08.03.2018
 • datum svěšení: 26.03.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Návrh uplatňování zásad územního rozvoje KHK.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Uplatňování zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 12.02.2018
 • datum svěšení: 26.02.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Uplatňování zásad územního rozvoje KHK.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 02.11.2017
 • datum svěšení: 17.11.2017

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 • datum vyvěšení: 14.09.2017
 • datum svěšení: 02.10.2017

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 • datum vyvěšení: 14.09.2017
 • datum svěšení: 02.10.2017

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 02.11.2017
 • datum svěšení: 17.11.2017

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Uplatňování zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 12.02.2018
 • datum svěšení: 26.02.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Uplatňování zásad územního rozvoje KHK.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Návrh uplatňování zásad územního rozvoje KHK

 • datum vyvěšení: 08.03.2018
 • datum svěšení: 26.03.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Návrh uplatňování zásad územního rozvoje KHK.